RIBAO HCS 3300

UREĐAJI ZA BROJANJE I OBRADU KOVANICA

KARAKTERISTIKE

Pouzdan i precizan

 • Brojač kovanica brzo broji sa visokom preciznošću.

Dizajn

 • Brojač kovanica je moderno dizajniran i ima mogućnost čuvanja backup memorije.

Jednostavno podešavanje

 • Brojač kovanica ima jednostavne funkcije što omogućava efikasnost u radu. Ukoliko se broje kovanice različitog dijametra, treba ih zbrajati od najvećeg do najmanjeg.

Jednostavno rukovanje

 • Brojač kovanica je dizajniran tako da se s njim može lako i brzo rukovati.

Funkcija grupisanja kovanica

 • Brojač kovanica nudi veliki izbor funkcija za brzo grupisanje kovanica. Može se programirati na bilo koju vrednost između 1 – 9999 prema potrebama korisnika.

LED display

 • Modeli imaju lako čitljiv LED display na kojemu se ispisuju svi podaci omogućujući korisniku lakšu obradu podataka.

Dodatne opcije

 • Brojač kovanica ima dodatne opcije, kako bi klijentu omogućio još više mogućnosti pri obradi kovanica

  Mogućnost jednostavnog podešavanja unapred zadatog zaustavljanja brojanja (batch) – samo model HCS 3300.

Kapacitet ulaznog levka: 3000 – 12000.

Brzina brojanja u minuti: 2300.

Opcije:

 • nastavak na cev za kovanice,
 • papirnata vreća za kovanice,
 • interface RS 222 C.


Sva oprema